Nadstandardní přístup a široké portfolio služeb v rámci domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče už dávno neposkytuje pacientům pouze základní zdravotnické úkony. Doba jde nezadržitelně kupředu a specializované agentury sice stále zajišťují základní úkony jako jsou aplikace injekcí, odběry krve či převazy, ale poskytují svým pacientům i velmi náročné úkony jako je domácí umělá plicní ventilace, domácí parenterální výživa či domácí fyzioterapie.

Zdravotní pojišťovny si uvědomují důležitost poskytování komplexní péče. Proto realizují pilotní projekty, kdy jsou zkušebně zařazovány nové a nové služby. Tak, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. To je ostatně i mottem špičkové agentury a lídra v oblasti domácí zdravotní péče ProCare Medical. Aktivně se účastní naprosté většiny pilotních projektů a svým pacientům tak poskytují velmi široké portfolio služeb. Zajišťují nejen již výše zmíněnou domácí umělou plicní ventilaci, domácí parenterální výživu či domácí fyzioterapii. Aby ale pacientům vycházeli vstříc a usnadňovali domácí léčení i ostatním členům domácností, nabízí také převozy plně vybavenými sanitními vozy. Zdravotníci pacienta vyzvednou a odvezou na plánované vyšetření či ošetření. V nemocničním zařízení jej doprovodí, počkají a zase odvezou zpět domů. Jejich hlavní sídlo naleznete v Praze, ale jejich pobočky jsou i v Brandýse nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Přibyslavi a v Táboře. Veškeré podrobnosti a informace naleznete na webových stránkách www.procare.cz.