Domácí zdravotní péče v průběhu pandemie COVID-19

Letos si naprostá většina lidí přeje především zdraví. Pandemie koronaviru změnila životy nás všech. Někteří z nás přehodnotili svoje priority a více se zaměřili právě na zdraví. Domácí zdravotní péče je jedním že způsobů léčby a je také cestou, jak se vyhnout nemocničním zařízením. Samozřejmě domácí zdravotní péče není pro každého. Proto ji také předepisuje ošetřující lékař na základě aktuálního stavu pacienta.

Domácí zdravotní péče není primárně určena pouze seniorům, i když velkou část klientů tvoří právě oni. Tento způsob léčby je vhodný pro pacienty všech věkových kategoriích zejména v poúrazových stavech nebo po vážném onemocnění. Domácí zdravotní péči ale musí schválit ošetřující lékař. Pacient tedy musí být ve stabilizovaném stavu a jeho aktuální stav musí tento způsob léčby umožňovat. Pokud lékař domácí zdravotní péči předepíše, je potom plně hrazena z klasického zdravotního pojištění.

Co pacientům domácí zdravotní péče přináší?

  • Pacient zůstává ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými a je tedy v lepší psychické pohodě a kondici
  • Pacientovi je poskytována i velmi náročná a odborná zdravotní péče
  • Minimalizuje se riziko vystavení nemocničním nákazám a v dnešní situaci i riziko onemocnění infekčním onemocněním, zejména COVID-19
  • Rekonvalescence je rychlejší a pacient se tak dříve vrací k původnímu stylu života a v některých případech i k práci

V současnosti jsou na trhu agentury domácí zdravotní péče, které zajišťují i velmi náročné úkony. Ve svých týmech mají i specializované lékaře a poskytují tak například parenterální výživu, fyzioterapii nebo domácí umělou plicní ventilaci. Tyto služby poskytuje ProCare Medical. Pražská agentura, která má své pobočky ale i v Hradci Králové, Brandýse nad Labem a v Liberci. Pro své klienty zajišťuje i převozy plně vybavenými sanitkami. Jejich cílem je, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých domácí zdravotní péči zvažujete, podívejte se na webové stránky, kde naleznete veškeré podrobnosti i kontakty.