Má váš organizmus vyrovnané pH?

Během našeho života se postupně mění pH lidských tekutin, mezi které řadíme třeba sliny nebo moč. Narodíme se se zásaditým pH, v průběhu života však dojde k proměně a my se tak velmi často musíme potýkat s překyseleným organizmem.

Jaké pH bychom měli mít

Pokud bychom své tělo chtělo dostat do ideálního stavu, měli bychom se snažit udržovat pH lidských tekutin a tkání lehce nad hodnotou 7. U většiny dospělých však při odebrání vzorku ranní moči zjistíme, že jejich pH činí pouze 5. To znázorňuje fakt, že je takový organizmus překyselený a snaží se kyselost všemi možnými způsoby ze svého těla vyloučit.

TIP: S překyseleným organizmem vám jednoznačně pomůže konzumace zásaditých potravin. Vyzkoušet můžete například kávu Organo Gold, která obsahuje nejzásaditější složku na světě – čínskou houbu Reishi.

Hodnota pH 5 vs. hodnota pH 7

Možná si právě říkáte, že přece není takový rozdíl v tom, zda pH činí 5 nebo 7. Pravdou ovšem zůstává, že tento rozdíl je markantní. Kyselost se totiž posuzuje podle počtu alkalických nebo kyselých iontů vodíku.

Rozdíl jednoho stupně na pH stupnici se tak vždy rovná desetinásobku předchozí hodnoty. Na základě toho lze tak říct, že pokud máme tekutinu s pH 3, tak je milionkrát kyselejší než tekutina s pH 9. A to už rozdíl je, že?

Vyrovnávejte pH pravidelně

Překyselený organizmus může často vést k nejrůznějším onemocněním. I z tohoto důvodu je vhodné o své tělo dbát a zahrnout do svého jídelníčku i zásadité potraviny. Vsadit můžete na zásaditou houbu Reishi, která je obsažena například ve speciální chutné kávě, čaji, nebo ji můžete konzumovat jako doplněk stravy.

Více informací o této houbě a jejich příznivých účincích na lidský organizmus se dozvíte na www.kavareishi.cz.