Poslední novinky z oblasti domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče prošla v posledních letech neskutečným vývojem. Naprosto se proměnila také díky covidové pandemii. Zařadila se mezi běžné způsoby léčby také proto, že nabízí velmi široké spektrum služeb včetně intenzivní péče. Nejsou to tedy jen klasické převazy a aplikace injekcí. V pohodlí domova mohou stonat například pacienti závislí na ventilátoru nebo dialyzační jednotce.

Trendy v oblasti domácí zdravotní péče:

·         Velmi náročné zdravotní úkony intenzivní péče v pohodlí domova:

V současné době lze v rámci domácí zdravotní péče poskytovat i velmi specializované a technicky náročné zdravotní služby, jako jsou domácí hemodialýza, parenterální výživa, nebo umělá plicní ventilace. Pacient zůstává ve svém domácím prostředí, a přesto jsou mu poskytovány profesionální zdravotní služby. Zvyšuje se tak kvalita života pacienta, urychluje se proces uzdravování, je-li to s ohledem na diagnózu možné. Navíc jsou uvolňována tolik potřebná nemocniční lůžka pacientům v akutnějším stavu.

·         Vysoká specializace a kvalifikace zdravotního personálu:

Protože vybrané agentury nabízejí i velmi náročné úkony intenzivní péče, jsou zde samozřejmě velmi vysoké požadavky na specializaci a kvalifikaci lékařů i zdravotních sester. Ti jsou nedílnou součástí týmů poskytujících domácí zdravotní péči.

·         Dostupnost péče pro všechny věkové skupiny:

Ano, domácí zdravotní péče není určena pouze seniorům. V dnešní době jsou služby poskytovány všem pacientům od miminek až po již zmíněné seniory. Na věku opravdu nezáleží.

·         Komplexní přístup a široké portfolio služeb:

Agentury jako ProCare Medical nabízí komplexní služby. Standardní i intenzivní péči. Také nabízejí doplňkové služby včetně převozů sanitními vozy. To zase pomáhá blízkým pacientům při organizaci a péči. Pacienti se snadno přemístí na potřebná vyšetření, kontroly či rehabilitace a blízcí pacienta nejsou tolik zatěžováni.

·         Dostupnost péče po celé ČR:

Zakládání nových poboček agentur i v odlehlejších regionech napomáhá v lepší dostupnosti služeb pro širší spektrum pacientů. Dojezdová doba lékařů či sester je pro mnoho pacientů klíčovým parametrem.

Jak sami vidíte, role domácí zdravotní péče se změnila. Již je běžně využívaným způsobem léčby se spoustou benefitů. Samozřejmě není určena všem pacientům. O tom, zda je domácí zdravotní péče pro pacienta vhodná, rozhoduje ošetřující lékař. Ten nejlépe dokáže posoudit zdravotní stav pacienta a případnou přínosnost domácí zdravotní péče. Nicméně právě domácí zdravotní služba nabízí pacientům nové možnosti léčby a péče v pohodlí a bezpečí jejich domovů. Podrobné informace o těchto službách můžete nalézt například na webu www.procare.cz.