Než špatný hromosvod, tak raději žádný

Počasí se vlivem globálního oteplování zbláznilo. Objevují se extrémní výkyvy a také živelné pohromy, které v našich končinách nepamatujeme. Častěji zaznamenáváme také intenzivní bouřky, které s sebou přináší škody na majetku i zdraví. Jak se proti nim chránit? Hromosvodem!

Nebezpečím v bouřce jsou blesky neboli silné elektrické výboje, které vznikly v atmosféře. V takovém blesku je extrémní teplota až 30 000 °C a vznikají v něm velké přepěťové impulzy. Napětí v blesku je 10 až 50 milionů V a proud až 50 000 A.

Doma jste chráněni hromosvodem

Blesk může poškodit nejen elektrická zařízení, ale také vám může ublížit na zdraví. Denně na zemi na úder bleskem zemře zhruba 10 lidí. Jak se chránit? Zalézt dovnitř budovy, která má hromosvod. Název je trochu úsměvný, protože ve skutečnosti svádí blesky, nikoliv hromy. Všichni si ale dokážete představit, o co jde – hromosvod blesk stáhne do země, kde se rovnoměrně rozprostře.

Chcete-li tedy doma být chránění, nechte si zpracovat a realizovat návrh hromosvodu. Tím však bude budova chráněná pouze zvenčí. Pro ochranu elektrických zařízení v domácnosti je důležité mít přepěťovou ochranu.

Obraťte se na specialisty

Jestliže doma hromosvod máte, nechávejte ho pravidelně kontrolovat. Špatně fungující hromosvod je totiž ještě horší než žádný. Hromosvod je vyrobený z kovů, jež elektrický výboj přitahují. A pokud ho nesvede správně do země, může ho navést na jinou trasu – třeba televizní kabely či rozvody elektřiny. Blesk během své cesty může způsobit i požár.

Hromosvod by měl být kontrolován odborníky každé 4 roky a také po každém zásahu bleskem. Vizuální kontrolu nicméně zvládnete i sami. Všímejte si, zda nekoroduje nebo na něm není viditelné poškození.

Ještě hromosvod nemáte? Nechte si zpracovat pro hromosvod projekt od firmy HromoElektro, která se na tuto problematiku specializuje.