Jak se pozná syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je určitým druhem pracovního stresu. Je to stav, při kterém se člověk cítí fyzicky i emočně vyčerpán. Jeho práce ho netěší, zažívá pocity ztráty osobní identity. Na „vyhoření“ se podílejí jednotlivé faktory, jako jsou osobnostní rysy a rodinný život. Příčin může být hned několik a ohroženo je psychické i fyzické zdraví.

Příznaky syndromu vyhoření

Pokud na jednu z následujících otázek (nebo na více z nich) odpovíte „ano“, pak můžete mít syndrom vyhoření, nebo alespoň být na jeho začátku: Jste v práci cyničtí nebo kritičtí? Máte potíže přinutit se jít do práce? Jste podráždění vůči spolupracovníkům či zákazníkům? Je pro vás těžké soustředit se? Chybí vám energie pro práci? Chybí uspokojení z práce? Cítíte rozčarování z práce? Změnily se vaše spánkové návyky? Máte sklony ke špatným návykům, abyste se cítili lépe nebo prostě necítili určité pocity jako úzkosti a deprese? Trápí vás bolesti hlavy, problémy se žaludkem nebo jiné fyzické potíže nevysvětlitelné příčiny?

Příčiny vyhoření

Příčin může být několik, často se také jedná o jejich vzájemnou kombinaci. Zde jsou ty nejčastější:

  • Neschopnost kontroly. Pokud nemůžete rozhodovat o tom, co ovlivňuje vaši práci (úkoly, pracovní rozvrh, vytížení), může to vést k vyhoření. Může se ale jednat také o nedostatek zdrojů, které pro svou práci potřebujete.
  • Nejasné pracovní očekávání. Pokud si nejste jisti, co po vás zaměstnavatel vlastně chce, nebudete se cítit pohodlně.
  • Nefunkční pracovní kolektiv. Pokud se na pracovišti nachází někdo, kdo vás v práci tyranizuje nebo si přivlastňuje vaši práci (typicky může jít o manažera), přispívá to k pracovnímu stresu.
  • Monotónní či chaotická práce. Ke zvyšování pracovního stresu dochází také tehdy, kdy je vaše příliš monotónní nebo naopak chaotická. To znamená, že se musíte mnohem více soustředit a využít větší množství energie na splnění pracovního úkolu.
  • Nedostatek sociální podpory. Izolace v práci a také v osobním životě může být taktéž stresující.